ForumCała strona

Nawigacja

Aktualnie online

Gości online: 3

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 25,387
Najnowszy użytkownik: Tyka1125

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoZarejestruj się

Odzyskaj hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Zbigniew@
22.05.2024 20:58:20
Na forum iso błąd przed <!DOCTYPE wygląda jak utf8 z BOM

JazOOn
14.05.2024 18:31:17
Znowu serwer down?

Zbigniew@
28.04.2024 21:33:51
Nareszcie udało się .V9 Document checking completed. No errors or warnings to show.

JazOOn
27.04.2024 21:35:25
Jazda. Udało się. Firma rusza.

Zbigniew@
01.04.2024 12:28:45
Wszystkiego najlepszego z okazji świąt.

Pobierz nową wersję
Pobierz podręcznik
Zobacz inne oficjalne Supporty
Statystyki supportu
PHP-Fuson PL na Facebooku

RSS

Polecamy hosting SferaHost.pl

Popieramy akcję 1%, procent który znaczy tak wiele...

Pieka dnia 12 stycznia 2009 14:25 · 1 komentarz · 11058 czytań · Drukuj

Aktualności Darowizny na subkonta
70 1050 1445 1000 0022 7599 1459
Pozostałe darowizny
65 1090 1665 0000 0001 0373 7343
z dopiskiem
Tytuł wpłaty/przelewów: Janusz Świtaj

Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"
KRS 0000174486
Infolinia 0801 003 173
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.

Twój 1% ma siłę milionów!
Ty także wspomóż Fundację Anny Dymnej!


=======================================

Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie akcji:

1. Naczelnik urzędu skarbowego jest podmiotem przekazującym wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Podmiotem dokonującym wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego jest naczelnik urzędu skarbowego. Na mocy art. 45 ust. 5c updof, na wniosek podatnika organ ten jest zobowiązywany przekazać na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego kwotę w wysokości nie przekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Złożenie wniosku oznacza podanie w zeznaniu:
- nazwy organizacji pożytku publicznego Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"
- numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 45 ust. 5d updof) 0000174486

Podatnik, chcąc skorzystać w zeznaniu za 2007 r. z omawianej ulgi, powinien w nim wskazać naczelnikowi urzędu skarbowego, na rzecz jakiej organizacji pożytku publicznego i w jakiej wysokości organ podatkowy ma dokonać wpłaty. Wpłata nie może przekroczyć 1% podatku należnego wynikającego z zeznania. Naczelnik zgodnie z wolą podatnika obowiązany jest przekazać powyższą kwotę na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego (po pomniejszeniu jej o koszty przelewu bankowego).

Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" uprzejmie wyjaśnia, że podatnicy w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym chcąc przekazać 1% na leczenie i rehabilitację podopiecznego Fundacji, (mającego podpisane porozumienie na prowadzenie subkonta) mogą podać dodatkową informację tzn.: "indywidualne hasło podopiecznego" i zamieścić ją w rubryce "Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem", znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego, odpowiednio w:
- poz. 135 - PIT-28,
- poz. 311 - PIT-36,
- poz. 107 - PIT-36L,
- poz. 123 - PIT-37,
- poz. 59 - PIT-38.

Jeżeli powyższe informacje zostaną przesłane Fundacji przez urząd skarbowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot, Fundacja niezwłocznie przekaże je na wskazane w informacji subkonta.

2. Termin dokonania wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Wpłaty dokonuje naczelnik urzędu skarbowego w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego pod warunkiem, że zeznanie zostanie złożone przed upływem terminu do jego złożenia, tj. za 2007 r. do 30 kwietnia 2008 r. (art. 45 ust. 5e i 5f updof). O prawie do pomniejszenia podatku o wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego nie decyduje termin dokonania wpłaty, a termin złożenia zeznania rocznego. Jeżeli podatnik złoży je w terminie, organ podatkowy zobowiązany jest na jego wniosek przekazać na rzecz organizacji określoną kwotę, jeżeli natomiast zeznanie złoży po terminie, organ podatkowy nie przekaże wnioskowanej kwoty. Podatnicy, którzy, z braku znajomości nowych zasad, dokonali po dniu 30 kwietnia 2007 r. wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego z zamiarem pomniejszenia o nią podatku za 2007 r., nie będą mogli powyższej kwoty uwzględnić.

Na zasadach przewidzianych w art. 26 ust. 1 pkt 9 updof mogą ją odliczyć od dochodu, jeżeli spełnione zostaną pozostałe przesłanki warunkujące odliczenie.

3. Organizacje pożytku publicznego, na rzecz których możliwe jest dokonanie wpłaty pomniejszającej podatek dochodowy.

Odliczeniu podlegają tylko te wpłaty, które dokonane zostaną na rzecz organizacji wskazanych w obwieszczeniu.
W związku z tym, w terminie do końca roku podatkowego minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, obowiązany jest ogłosić w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego. W wykazie tym nie uwzględnia się organizacji prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. O prawie do odliczenia decyduje obecnie to, czy dana organizacja została, czy nie została uwzględniona w wykazie. O tym z kolei przesądza status tej organizacji w dniu 30 listopada danego roku. Jeżeli organizacja powstanie np. w grudniu 2007 r., wówczas nie zostanie uwzględniona w wykazie i podatnik nie będzie mógł w zeznaniu za 2007 r. zadysponować kwotą darowizny na rzecz takiej organizacji.

Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za pośrednictwem Urzędów Skarbowych

Ta pomoc nie kosztuje Cię nic! Wspomóż Fundację Anny Dymnej!

Komentarze

#1 | ICEK dnia 12 stycznia 2009 19:57
Ten jeden % to byłoby fajnie gdyby skarbówka ludzi w konia nie robiła. Oglądałem kiedyś reportaż na ten temat; wystarczy, że ktoś niepoprawnie wypełni jakąś rubryczkę w całej tej papierkowej robocie i oczywiście panie urzędniczki nic nie powiedzą a pieniądze fiu fiu nie trafiają na konto tego co mają trafić, no i oczywiście nie zwracają ani nic tylko po prostu pieniądze wyparowują. Było to na przykładzie pewnego starszego Pana, który czekał właśnie na pewien przelew i WIEDZIAł, że znajomi przekazali mu 1% ale pieniądze nie doszły. Także popieram tych, którzy chcą podarować ten 1% na rzecz jakiejś fundacji, ale ludzie nie dajmy się zrobić w bambuko! Pilnujmy i pytajmy setki razy czy wszytko jest dobrze wypełnione, nie zaszkodzi nawet zadzwonić i potem zapytać czy pieniądze trafiły.

Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Created by Arox Copyright (C) 2004
Copyright (C) 2004 - 2018 Ekipa PHP-Fusion.pl