ForumCaa strona

Nawigacja

Aktualnie online

Goci online: 8

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 25,375
Najnowszy uytkownik: martyna23

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoZarejestruj si

Odzyskaj haso

Shoutbox

Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

JazOOn
17.05.2023 21:20:44
Wasze zdrowie!

hoopak
06.05.2023 14:23:43
Pierwsze konto w 2005 roku, wiêc mi równie¿ wychodzi pe³noletno¶æ Grin

JazOOn
16.04.2023 22:02:01
krasnal i websrv u mnie ca³y czas na kompie :-) no i nie¶miertelny paj±czek

Szapko
16.04.2023 02:42:07
Kusi mnie troche wróciæ do korzeni i stworzyæ jak±¶ stronê na PF Smile

JazOOn
28.03.2023 20:46:59
uuu, Szapko to najwy¿ej piwo mo¿esz :-)

Pobierz now± wersjê
Pobierz podrêcznik
Zobacz inne oficjalne Supporty
Statystyki supportu
PHP-Fuson PL na Facebooku

RSS

PHP-Fusion v6.00.4 - update

Shaolin dnia 17 lutego 2006 23:20 · 8 komentarzy · 8325 czyta · Drukuj

@Digitanium: Od chwili, kiedy ostatni raz napisa³em co¶ o postêpach prac, minê³o ju¿ sporo czasu - postaram siê to nadrobiæ. Prace nad v6.00.4 przebiegaj± w do¶æ szybkim tempie, ca³o¶æ powinna byæ udostêpniona do testów za oko³o miesi±c. Realnych kszta³tów nabiera te¿ nowy skrypt galerii, jednak ci±gle jest w nim do zrobienia masa rzeczy - mogê jednak zagwarantowaæ, ¿e do czasu wydania v6.00.4, bêdzie on gotowy.

Jak wiecie planujemy otworzyæ te¿ Klub PHP-Fusion, oferuj±cy cz³onkom wysokiej jako¶ci skóry, mody i infusions. Niestety, opinia publiczna ma na ten temat podzielone zdania, a nie chcê dzieliæ spo³eczno¶ci PHP-Fusion - my¶lê, ¿e to nie jest czas na przedstawianie nawet ogólnych zarysów przysz³ego klubu. Jak na razie pomys³ klubu jest dopiero omawiany, wiêc na razie bêdziemy polegaæ na dotacjach u¿ytkowników :-).

Zamierzam te¿ opracowaæ nowy skrypt pomocy - w ostatnim czasie support team na php-fusion.co.uk jakby gdzie¶ znikn±³, potrzebne jest wobec tego co¶, co pozwoli nam na bie¿±co monitorowaæ problemy zg³aszane przez u¿ytkowników. Mam nadziejê, ¿e dziêki temu uda nam siê ulepszyæ organizacjê strony, a co za tym idzie przystosowaæ do rosn±cej liczby u¿ytkowników. Dziêkujê wszystkim za okazywane mi wsparcie.

Komentarze

#1 | Pieka dnia 17 lutego 2006 23:29
Juz sie ciesze na ta galerie!! Grin
#2 | wlodi dnia 17 lutego 2006 23:34
A ja nie korzytsam z galerii która oryginalnie znajduje sie w PHP-Fusion Smile
#3 | jantom dnia 18 lutego 2006 10:13
Bardzo mnie ciekawi, co nam Digi zaoferuje w nowej galerii.
#4 | JazOOn dnia 18 lutego 2006 10:20
nom Smile i znowu bedziemy sie ze zszywakiem musieli zabaæ za dodatkowa drug± i trzeci± galerie Grin
#5 | cakper dnia 18 lutego 2006 11:34
sk±d wiesz? mo¿e bêdzie mia³a to aimplementowane? Wink
#6 | Pieka dnia 19 lutego 2006 00:34
Wlasnie! Grin
#7 | JazOOn dnia 19 lutego 2006 19:35
wychodzê z za³o¿enia ¿e nie Smile
#8 | Pieka dnia 24 lutego 2006 00:52
Pesymista Pfft

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Created by Arox Copyright (C) 2004
Copyright (C) 2004 - 2018 Ekipa PHP-Fusion.pl