ForumCa≥a strona

Nawigacja

Aktualnie online

Go∂ci online: 5

UŅytkownikůw online: 1
Pieka

£Īcznie uŅytkownikůw: 25,375
Najnowszy uŅytkownik: martyna23

Logowanie

Nazwa uŅytkownika

Has≥oZarejestruj siÍ

Odzyskaj has≥o

Shoutbox

Musisz zalogowaś siÍ, aby můc dodaś wiadomo∂ś.

JazOOn
17.05.2023 21:20:44
Wasze zdrowie!

hoopak
06.05.2023 14:23:43
Pierwsze konto w 2005 roku, wi√™c mi r√≥wnie¬Ņ wychodzi pe¬≥noletno¬∂√¶ Grin

JazOOn
16.04.2023 22:02:01
krasnal i websrv u mnie ca¬≥y czas na kompie :-) no i nie¬∂miertelny paj¬Īczek

Szapko
16.04.2023 02:42:07
Kusi mnie troche wr√≥ci√¶ do korzeni i stworzy√¶ jak¬Ī¬∂ stron√™ na PF Smile

JazOOn
28.03.2023 20:46:59
uuu, Szapko to najwy¬Ņej piwo mo¬Ņesz :-)

Pobierz now¬Ī wersj√™
Pobierz podrêcznik
Zobacz inne oficjalne Supporty
Statystyki supportu
PHP-Fuson PL na Facebooku

RSS

Nawigacja

Pierwsza wtyczka do PHP-Fusion v7 cz.2: Instalacja

Napisane przez Chemikpil dnia 06 marca 2011 19:05 · 0 komentarzy · 8903 czytaŮ · Drukuj · Facebook · Wykop

Streszczenie:

Dzi¬∂ druga cz√™¬∂√¶ kursu, o tym jak napisa√¶ swoj¬Ī pierwsz¬Ī wtyczk√™ do PHP-Fusion v7. Naszym g¬≥√≥wnym celem b√™dzie stworzenie pliku instalacyjnego. Wszystko to b√™dzie podstaw¬Ī przyk¬≥adowego skryptu, wypisuj¬Īcego losowe cytaty.

Plik instalacyjny

Pierwszym plikiem jaki przyjdzie nam stworzy√¶, jest infusion.php. Z poprzedniej cz√™¬∂ci wiemy ju¬Ņ, ¬Ņe odpowiada on za zainstalowanie naszej wtyczki. Rozr√≥¬Ņniane s¬Ī dwa typy instalator√≥w: te kt√≥re tworz√™ w bazie tabele, oraz te kt√≥re tego nie robi¬Ī. W tym artykule zajmiemy si√™ drugim typem, a pierwszym zajmiemy si√™ w innej cz√™¬∂ci. Zaczynamy.

Na pocz¬Ītku zabezpieczamy nasz plik przed odwo¬≥aniem si√™ do niego poprzez adres URL.

if (!defined("IN_FUSION")) { die("Access Denied"); }

Nast√™pnie do¬≥¬Īczamy pliki j√™zykowe (dok¬≥adniej o lokalach powiem w dalszej cz√™¬∂ci):

if (file_exists(INFUSIONS."cite_panel/locale/".$settings['locale'].".php")) { include INFUSIONS."cite_panel/locale/".$settings['locale'].".php"; } Jako cite_panel, podajemy nazwê katalogu swojej wtyczki. Teraz zajmiemy siê g³ównymi informacjami na temat infusiona. W kodzie pozostawi³em komentarze by wszystko by³o jasne: $inf_title = "Cite panel"; // Nazwa infusiona
$inf_description = "$locale['HL102']"; // Opis infusiona
$inf_version = "1.0"; // Wersja infusiona
$inf_developer = "Autor"; // Autor infusiona
$inf_email = "adres@email.com"; // Email autora
$inf_weburl = "www.twojastrona.pl"; // Strona domowa autora
$inf_folder = "hello_panel"; // Folder w kt√≥rym znajduj¬Ī si√™ pliki infusiona
$inf_newtables = 0; // Ilo¶æ tworzonych tabel
$inf_insertdbrows = 0; // Ilo¶æ wstawianych wierszy
$inf_altertables = 0; // Ilo¶æ zmienianych tabel
$inf_deldbrows = 0; // Ilo¶æ usuwanych tabel

My¬∂l√™, ¬Ņe wszystko jest zrozumia¬≥e. Wspomn√™ tu tylko o tym na jakiej zasadzie odbywa si√™ aktualizacja. Wszystko opiera si√™ o wersj√™ skryptu, kt√≥r¬Ī je¬Ņeli zmienisz na wy¬Ņsz¬Ī ni¬Ņ ta zainstalowana, PHP-Fusion udost√™pni tobie mo¬Ņliwo¬∂√¶ zaktualizowania wtyczki.

Na samym ko√Īcu definiujemy link, kt√≥ry automatycznie doda si√™ do nawigacji g¬≥√≥wnej strony.

$inf_sitelink[1] = array( "title" => $locale['HL103'], // Tytu³ linku "url" => "hello_index.php", // Adres pliku "visibility" => "0" //Widoczno¶æ 0 - wszyscy, 1 - zalogowani, 2 - admin );

To by by¬≥a na tyle, je¬Ņeli chodzi o plik instalacyjny. Poni¬Ņej ca¬≥y plik:

<?php
if (!defined("IN_FUSION")) { die("Access Denied"); }
if (file_exists(INFUSIONS."cite_panel/locale/".$settings['locale'].".php")) {
include INFUSIONS."cite_panel/locale/".$settings['locale'].".php";
}
$inf_title = "Cite panel"; // Nazwa infusiona
$inf_description = "$locale['HL102']"; // Opis infusiona
$inf_version = "1.0"; // Wersja infusiona
$inf_developer = "Autor"; // Autor infusiona
$inf_email = "adres@email.com"; // Email autora
$inf_weburl = "www.twojastrona.pl"; // Strona domowa autora
$inf_folder = "hello_panel"; // Folder w kt√≥rym znajduj¬Ī si√™ pliki infusiona
$inf_newtables = 0; // Ilo¶æ tworzonych tabel
$inf_insertdbrows = 0; // Ilo¶æ wstawianych wierszy
$inf_altertables = 0; // Ilo¶æ zmienianych tabel
$inf_deldbrows = 0; // Ilo¶æ usuwanych tabel
$inf_sitelink[1] = array(
"title" => $locale['HL103'], // Tytu³ linku
"url" => "cite_index.php", // Adres pliku
"visibility" => "0" //Widoczno¶æ 0 - wszyscy, 1 - zalogowani, 2 - admin
);
?>

Locale

Locale, czyli pliki j√™zykowe pomagaj¬Ī nam, lub innym osobom przet¬≥umaczy√¶ wtyczk√™, dzi√™ki trzymaniu wszystkich tekst√≥w wyst√™puj¬Īcych w naszej wtyczce, w jednym miejscu. Nasz plik, kt√≥ry umieszczamy w katalogu Locale, powinien zosta√¶ nazwany Polish.php oraz Polish-UTF8.php. Jego zawarto¬∂√¶ prezentuje poni¬Ņej:

<?php
$locale['CP102'] = "Panel wy¬∂wietlaj¬Īcy losowe cytaty";
$locale['CP103'] = "Losowe cytaty";
?>

Sk¬≥adnia jest do¬∂√¶ prosta: do zmiennej tablicowej przypisywany jest ci¬Īg znak√≥w, kt√≥ry ma zosta√¶ wy¬∂wietlony przez skrypt. Indeks tej zmiennej musi by√¶ unikalny, i przyj√™¬≥o si√™ ¬Ņe pierwsze dwie litery to skr√≥t naszej wtyczki a cyfry to po prostu kolejne numery. W ten spos√≥b mamy pewno¬∂√¶, ¬Ņe nasze locale b√™d¬Ī zawsze unikalne. Aby taki tekst wy¬∂wietli√¶, nale¬Ņy w kodzie u¬Ņy√¶ jednej ze zmiennych, kt√≥rej aktualnie potrzebujemy, czyli np:

echo "Nazwa wtyczki: $locale['CP102']";

Podsumowanie

Dzi¬∂ nauczyli¬∂my si√™ tworzy√¶ instalator, oraz dowiedzieli¬∂my si√™ jak wygl¬Īdaj¬Ī i do czego s¬≥u¬Ņ¬Ī pliki j√™zykowe. W nast√™pnej cz√™¬∂ci zajmiemy si√™ wy¬∂wietlaniem efekt√≥w pracy wtyczki na stronie i w panelu bocznym. Zapraszam

Komentarze

Brak komentarzy. MoŅe czas dodaś swůj?

Dodaj komentarz

Zaloguj siÍ, aby můc dodaś komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uŅytkownicy mogĪ oceniaś zawarto∂ś strony
Zaloguj siÍ lub zarejestruj, Ņeby můc zag≥osowaś.

¶wietne! ¶wietne! 100% [1 g≥os]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 g≥osůw]
Dobre Dobre 0% [0 g≥osůw]
¶rednie ¶rednie 0% [0 g≥osůw]
S≥abe S≥abe 0% [0 g≥osůw]
Created by Arox Copyright (C) 2004
Copyright (C) 2004 - 2018 Ekipa PHP-Fusion.pl