ForumCa│a strona

Nawigacja

Aktualnie online

GoÂci online: 11

U┐ytkownikˇw online: 0

ú▒cznie u┐ytkownikˇw: 25,375
Najnowszy u┐ytkownik: martyna23

Logowanie

Nazwa u┐ytkownika

Has│oZarejestruj siŕ

Odzyskaj has│o

Shoutbox

Musisz zalogowaŠ siŕ, aby mˇc dodaŠ wiadomoŠ.

JazOOn
17.05.2023 21:20:44
Wasze zdrowie!

hoopak
06.05.2023 14:23:43
Pierwsze konto w 2005 roku, wi├¬c mi r├│wnie┬┐ wychodzi pe┬│noletno┬Â├Ž Grin

JazOOn
16.04.2023 22:02:01
krasnal i websrv u mnie ca┬│y czas na kompie :-) no i nie┬Âmiertelny paj┬▒czek

Szapko
16.04.2023 02:42:07
Kusi mnie troche wr├│ci├Ž do korzeni i stworzy├Ž jak┬▒┬ stron├¬ na PF Smile

JazOOn
28.03.2023 20:46:59
uuu, Szapko to najwy┬┐ej piwo mo┬┐esz :-)

Pobierz now± wersjê
Pobierz podrêcznik
Zobacz inne oficjalne Supporty
Statystyki supportu
PHP-Fuson PL na Facebooku

RSS

Nawigacja

Struktura katalog├│w w PHP-Fusion v7

Napisane przez jantom dnia 21 czerwca 2009 21:30 · 9 komentarzy · 11746 czyta˝ · Drukuj · Facebook · Wykop

Streszczenie:

Niniejszy artyku┬│ jest przewodnikiem po strukturze katalog├│w PHP-Fusion v7. Dzi├¬ki niemu dowiesz si├¬, gdzie umieszcza├Ž odpowiednie pliki.

Struktura katalog├│w PHP-Fusion v7

Nieraz zastanawiamy si├¬, jak┬▒ zawarto┬Â├Ž mo┬┐emy znale┬╝├Ž w poszczeg├│lnych katalogach. Niniejszy artyku┬│ ma na celu przedstawienie drzewa katalog├│w, z jakim mamy do czynienia w PHP-Fusion v7. Przy okazji dowiesz si├¬, gdzie umieszcza├Ž odpowiednie pliki. Oczywi┬Âcie, mowa o domy┬Âlnej instalacji, je┬Âli dokonamy odpowiednich zmian w plikach, to niniejszy artyku┬│ b├¬dzie m├│g┬│ by├Ž tylko reliktem przesz┬│o┬Âci.

Drzewo katalog├│w

Drzewo katalogów w PHP-Fusion wygl±da nastêpuj±co:

Skoro ju┬┐ wiemy, jak owe drzewo wygl┬▒da, czas zapozna├Ž si├¬ z jego zawarto┬Âci┬▒. Oto ona:

Katalog - obrazek /..

G┬│├│wny katalog. W nim znajduj┬▒ si├¬ m.in. plik j┬▒dra systemu oraz podstawowych element├│w systemu, np. news├│w, artyku┬│├│w, dodatkowych stron i wielu, wielu innych. Nie mo┬┐na zapomnie├Ž, ┬┐e w jego sk┬│ad wchodz┬▒ katalogi opisane poni┬┐ej.

Katalog - obrazek /administration

W tym katalogu znajduj± siê jedne z najwa¿niejszych plików PHP-Fusion - pliki Panelu adminstratora.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /db_backups

Jeden z niewielu katalog├│w, kt├│ry wymaga sta┬│ego dost├¬pu do zapisu. Traktowany jest jako katalog plik├│w tymczasowych podczas tworzenia kopii zapasowych naszej bazy danych. Je┬Âli korzystasz z zewn├¬trznych narz├¬dzi, mo┬┐esz zablokowa├Ž dost├¬p do niego, a nawet usun┬▒├Ž. Ze wzgl├¬d├│w bezpiecze├▒stwa warto przejrze├Ž jego zawarto┬Â├Ž od czasu do czasu - czasami mo┬┐na w nim znale┬╝├Ž pliki exploit├│w.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /images

W tym katalogu s┬▒ przechowywane ikony wszystkich cz├¬┬Âci Panelu administratora (w tym wtyczek/infusion├│w). Warto go od czasu do czasu przejrze├Ž i posprz┬▒ta├Ž pozosta┬│o┬Âci po usuni├¬tych wtyczkach.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /forum

Tutaj znajduj┬▒ si├¬ pliki odpowiedzialne za wy┬Âwietlanie forum. Je┬Âli chcemy korzysta├Ž z zewn├¬trznego systemu for├│w (np. phpBB, SMF czy IPB), mo┬┐emy usun┬▒├Ž katalog wraz z zawarto┬Âci┬▒.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /attachments

Przechowuje si├¬ tu wszystkie za┬│┬▒czniki, jakie s┬▒ do┬│┬▒czane do post├│w na forum. Z tego powodu wymaga pe┬│nych praw zapisu, co nieraz jest wykorzystywane przez w┬│amywaczy - czasami mo┬┐na znale┬╝├Ž tu pliki, kt├│re mog┬▒ pos┬│u┬┐y├Ž, b┬▒d┬╝ ju┬┐ pos┬│u┬┐y┬│y do w┬│amania na stron├¬.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /images

Katalog, w kt├│rym znajdzie si├¬ 90% obrazk├│w dost├¬pnych na stronie, oczywi┬Âcie uwzgl├¬dniaj┬▒c te umieszczone w dodatkowych podkatalogach.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /articles

Katalog obrazków do artyku³ów. Zapisane tu pliki s± dostêpne w menu tworzenia artyku³ów, dziêki czemu mamy do nich szybki dostêp.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /avatars

Tutaj sk┬│adowane s┬▒ awatary u┬┐ytkownik├│w. Warto przejrze├Ž od czasu do czasu - czasami mo┬┐na znale┬╝├Ž jakie┬ ┬Âmieci.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /news

Katalog obrazk├│w do news├│w. Tak jak wcze┬Âniej przy artyku┬│ach, dzi├¬ki czemu przy tworzeniu nowego newsa mamy szybki dost├¬p do obrazk├│w przeznaczonych do publikacji w newsach.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /news_cats

W tym katalogu umieszcza si├¬ wszystkie grafiki, kt├│re b├¬d┬▒ mia┬│y pos┬│u┬┐y├Ž jako grafika kategorii news├│w.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /photoalbum

Miejsce, w kt├│rym znajdzie si├¬ wszystkie grafiki dost├¬pne w galerii zdj├¬├Ž. Je┬Âli serwer dzia┬│a w trybie SafeMod, wszystkie zdj├¬cia oraz grafiki album├│w znajd┬▒ si├¬ w tym katalogu, je┬Âli nie, to znajdziemy tu tylko grafiki album├│w.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /submissions

Katalog, w kt├│rym s┬▒ zapisywane zdj├¬cia nades┬│ane przez u┬┐ytkownik├│w. Je┬Âli nie chcemy korzysta├Ž z tej funkcji, zablokujmy prawa zapisu do tego katalogu.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /album_X

Wyst├¬puje tylko wtedy, gdzy serwer nie pracuje w trybie SafeMod. W tych katalogach (tak, katalogach, X w nazwie nale┬┐y potraktowa├Ž jako dowoln┬▒ liczb├¬ naturaln┬▒) przechowuje si├¬ zdj├¬cia nale┬┐┬▒ce do poszczeg├│lnych album├│w. Uwaga, czasami mog┬▒ pojawi├Ž si├¬ problemy z usuni├¬ciem samych katalog├│w (je┬Âli chcemy dokona├Ž tego r├¬cznie, poprzez klienta FTP).
Do g├│ry

Katalog - obrazek /ranks

Wszystkie dost├¬pne na stronie grafiki rang na forum znajdziemy w┬│a┬Ânie tutaj. Je┬Âli nie korzystamy z rang na forum, katalogu mo┬┐na si├¬ pozby├Ž.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /smiley

Katalog pe┬│en u┬Âmieszk├│w. Naprawd├¬, to tutaj s┬▒ wgrane wszystkie emotikony dost├¬pne na stronie.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /includes

Tutaj znajduj┬▒ si├¬ wszystkie zewn├¬trzne skrypty (np. phpmailer, Securimage, TinyMCE) oraz pliki zawieraj┬▒ce specyficzne funkcje, np. wy┬Âwietlanie komentarzy, ocen czy wys┬│anie maila czy bbcode'y.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /bbcodes

Ten katalog zwiera wszystkie pliki potrzebne do wy┬Âwietlania poszczeg├│lnych bbcode'├│w. Je┬Âli chcemy doda├Ž w┬│asne tagi, odpowiednie pliki nale┬┐y dogra├Ž w┬│a┬Ânie do tego katalogu.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /flash

Dodatkowe pliki potrzebne do pe┬│nej obs┬│ugi bbcode'a umo┬┐liwiaj┬▒cego wy┬Âwietlanie plik├│w Adobe Flash. Je┬Âli nie korzystamy z tego tagu, mo┬┐na usun┬▒├Ž.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /geshi

Wewn├¬trzne pliki dla tagu GeSHi, kt├│ry umo┬┐liwia kolorowanie sk┬│adni r├│┬┐nych j├¬zyk├│w programowania. Je┬Âli nie chcemy korzysta├Ž z GeSHi, mo┬┐emy go wyrzuci├Ž.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /images

Tutaj s┬▒ sk┬│adowane wszystkie grafiki bbcode'├│w. Od czasu do czasu mo┬┐na posprz┬▒ta├Ž, je┬Âli chcemy si├¬ pozby├Ž zb├¬dnych plik├│w.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /mp3player

Pliki potrzebne do pracy tagu mp3 - zwieraj± zewnêtrzy odtwarzacz mp3.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /phphighlight

Tutaj znajdziemy pliki niezbêdne do pracy innego tagu, [php], umo¿liwiaj±cego kolorowanie sk³adni, tym razem tylko dla jêzyka PHP.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /jscripts

Katalog, do kt├│rego powinno si├¬ dodawa├Ž zewn├¬trzne skrypty napisane w JavaScripcie.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /tiny_mce

Katalog zwieraj┬▒cy pliki edytora TinMCE - programu wy┬Âwietlaj┬▒cego kod (X)HMTL w trybie WYSIWYG.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /language

Tu znajdziemy pliki jêzykowe dla phpMailera - systemu obs³uguj±cego wysy³anie poczty ze strony, z którego korzysta PHP-Fusion.
Do g├│ry

W tym katalogu znajduj┬▒ si├¬ poszczeg├│lne rozszerzenia wyszukiwarki. Je┬Âli chcemy doda├Ž/usun┬▒├Ž opcji, to musimy pod┬│uba├Ž w┬│a┬Ânie tu.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /securimage

Pliki dla Securimage - graficznego systemu Captcha, który pojawi³ siê w PHP-Fusion v7.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /user_fields

Rozszerzenie profilu u┬┐ytkownika. Je┬Âli chcemy pozby├Ž si├¬ nieu┬┐ywanych p├│l ca┬│kowicie lub doda├Ž zupe┬│nie nowe, to zajrzymy do tego w┬│a┬Ânie katalogu.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /infusions

Katalog, w kt├│rym umieszcza si├¬ wszystkie wtyczki oraz panele. Dla porz┬▒dku i bezpiecze├▒stwa, warto od czasu do czasu przejrze├Ž jego zawarto┬Â├Ž i zastanowi├Ž si├¬, czy nie nale┬┐a┬│oby czego┬ usun┬▒├Ž.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /locale

Katalog zawieraj±cy pliki je¿ykowe dostêpne dla naszej strony.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /[dowolny jêzyk]

Oddziela pliki dla poszczeg├│lnych j├¬zyk├│w strony. Znajdziemy tu r├│wnie┬┐ pliki dla podstawowych cz├¬┬Âci systemu.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /admin

Zawiera pliki jêzykowe dla panelu administracyjnego.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /bbcodes

Katalog, w którym przechowujemy pliki jêzykowe dla tagów bbcode.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /forum

Tu znajdziemy pliki jêzykowe dla wbudowanego w PHP-Fusion forum.
Do g├│ry

Pliki jêzykowe poszczególnych modu³ów wyszukiwarki.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /user_fields

Pliki jêzykowe dla poszczególnych pól profilu u¿ytkownika.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /themes

Katalog, w kt├│rym umieszcza si├¬ wszystkie sk├│rki dla PHP-Fusion. Je┬Âli chcemy, ┬┐eby nasza strona zmieni┬│a wygl┬▒d, to w┬│a┬Ânie tutaj potrzeba wgra├Ž odpowiednie katalogi wraz z plikami.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /templates

Katalog, kt├│rego nie mo┬┐na usun┬▒├Ž pod ┬┐adnym pozorem - umieszczone s┬▒ w nim podstawowe pliki wygl┬▒du strony oraz interpetuj┬▒ce kod sk├│rek.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /przyk┬│adowa sk├│rka

G³ówny katalog skórki. Tutaj umieszcza siê podstawowe elementy szablonu oraz dodatkowe pliki.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /images

Katalog, w kt├│rym umieszcza si├¬ wszystkie pliki graficzne sk├│rki, za wyj┬▒tkiem tych wy┬Âwietlanych na forum.
Do g├│ry

Katalog - obrazek /forum

W tym katalogu przechowywane s┬▒ pliki graficzne, kt├│re s┬▒ wy┬Âwietlane na forum, np. przycisk za┬│o┬┐enia nowego tematu, ikony statusu etc.
Do g├│ry

Komentarze

#1 | chomik dnia 21 czerwca 2009 22:14
Nie rozumiem sensu tego artyku┬│u - przecie┬┐ wystarczy wzi┬▒├Ž do r├¬ki s┬│ownik j├¬zyka angielskiego Smile I to czasem nie b├¬dzie potrzebne bo mo┬┐na u┬┐y├Ž w┬│asnego rozumu i kojarzenia fakt├│w.
#2 | jantom dnia 21 czerwca 2009 22:31
Przypomn├¬ Ci o tym, gdy zobacz├¬ na forum kolejny post (nie Tw├│j, ┬┐eby nie by┬│o) z pytaniem o to, gdzie wpakowa├Ž "co┬Â", gdzie "co┬Â" mo┬┐e by├Ž: grafik┬▒, bbcodem, polem u┬┐ytkownika, sk├│rk┬▒, inne Wink Art powsta┬│ po takim w┬│a┬Ânie po┬Âcie. Mam tylko nadziej├¬, ┬┐e powy┬┐sze wypocinki komu┬ si├¬ przydadz┬▒. Bez sensu jest tylko nic nie robi├Ž.
#3 | Pieka dnia 21 czerwca 2009 22:45
Fakt, ze nie rozumiesz sensu tego typu artykulow, swiadczy tylko o Tobie. Zwykle dziekuje calkowicie wystarczy, to tak na przyszlosc.
Facet widzi pytania mlodych uzytkownikow na stronie i z mysla o nich, calkowicie bezinteresownie tworzy poradnik, w ktorym znajda wyjasnienie obecnosci oraz przydatnosci poszczegolnych katalogow. Robi to sam od siebie nakladem wielu godzin mozolnej pracy, mimo, ze ma wiele innych zajec, w tym rowniez sesje, ktore stanowia o jego "byc lub nie byc" w przyszlosci. A Ty mu piszesz, ze nie widzisz sensu? Chlopie, pomysl nastepnym razem nim cos napiszesz, bo wyc sie chce.
#4 | jantom dnia 22 czerwca 2009 00:26
Panowie, bez wycieczek. Skupmy si├¬ na odczuciach, przemy┬Âleniach, sugestiach po przeczytaniu arta.
#5 | Pieka dnia 22 czerwca 2009 00:44
Oczywiscie prosze Pana Autora Smile Artykul, o czym pisalem juz wczesniej jest bardzo dobrze napisany, zrozumiale i przejrzyscie. Moze stanowic wzor dla innych i licze, ze wlasnie tym m.in. bedzie.
Szkoda, ze w ostatnim czasie tak malo pojawia sie ich na naszej stronie. Mam nadzieje, ze w zwiazku z wakacjami zmieni sie to i ujrzymy w tym dziale nowe, rownie ciekawie i dobrze napisane, czego Wam i sobie zycze.
#6 | khaman dnia 22 czerwca 2009 09:52
S┬▒ ludzie, kt├│rzy chc┬▒ wiedzie├Ž co znajduje si├¬ pod mask┬▒ ich auta, a i s┬▒ tacy, kt├│rzy tylko odpalaj┬▒ auto kluczykiem i jad┬▒. Bardzo dobry artyku┬│.
#7 | Borek dnia 09 stycznia 2010 12:24
I wszystko jasneGrin
#8 | Unkas29 dnia 11 lutego 2010 16:53
S┬│ysza┬│em, ┬┐e katalog attachments, nawet jak chcemy korzysta├Ž z wewn├¬trznego forum, to mo┬┐na usun┬▒├Ž z po┬┐ytkiem dla bezpiecze├▒stwa strony. Prawda to?
#9 | jantom dnia 13 pa╝dziernika 2010 09:50
Tylko je┬Âli nie zezwalamy na dodawanie za┬│┬▒cznik├│w na forum. W innym przypadku posypie nam si├¬ forum.

Dodaj komentarz

Zaloguj siŕ, aby mˇc dodaŠ komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani u┐ytkownicy mog▒ oceniaŠ zawartoŠ strony
Zaloguj siŕ lub zarejestruj, ┐eby mˇc zag│osowaŠ.

Žwietne! Žwietne! 70% [7 g│osˇw]
Bardzo dobre Bardzo dobre 10% [1 g│os]
Dobre Dobre 10% [1 g│os]
Žrednie Žrednie 0% [0 g│osˇw]
S│abe S│abe 10% [1 g│os]
Created by Arox Copyright (C) 2004
Copyright (C) 2004 - 2018 Ekipa PHP-Fusion.pl