ForumCaa strona

Nawigacja

Aktualnie online

Goci online: 9

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 25,375
Najnowszy uytkownik: martyna23

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoZarejestruj si

Odzyskaj haso

Shoutbox

Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

JazOOn
17.05.2023 21:20:44
Wasze zdrowie!

hoopak
06.05.2023 14:23:43
Pierwsze konto w 2005 roku, wiêc mi równie¿ wychodzi pe³noletno¶æ Grin

JazOOn
16.04.2023 22:02:01
krasnal i websrv u mnie ca³y czas na kompie :-) no i nie¶miertelny paj±czek

Szapko
16.04.2023 02:42:07
Kusi mnie troche wróciæ do korzeni i stworzyæ jak±¶ stronê na PF Smile

JazOOn
28.03.2023 20:46:59
uuu, Szapko to najwy¿ej piwo mo¿esz :-)

Pobierz now± wersjê
Pobierz podrêcznik
Zobacz inne oficjalne Supporty
Statystyki supportu
PHP-Fuson PL na Facebooku

RSS

Zobacz temat

 Drukuj temat
Poziome - rozwijane menu z zarz±dzaniem (DeLuxe Dropdown Menu)
tomaLS
Ja wszystko zrobi³em tak jak w instalacji, wychodzi na to ¿e mój styl ignoruje t± modyfikacjê. Da siê co¶ zrobiæ? Styl to: AeroLime.
 
bogdan
Cze¶æ.
Sprawd¼ sobie w pliku theme.php tej skórki w header, czy masz cu¶ takiego:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy

Pewnie nie, wiêc trzeba to tam wstawiæ.
Na pewno te¿ bêdziesz musia³ usun±æ nawigacjê poziom± tej skórki.
Tu albo poprzez PA -> nawigacja i usuwaæ linki, albo usun±æ w header to:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy

Edytowane przez bogdan dnia 16.10.2014 15:47:57
Nie szukaj Szczê¶cia, lecz dawaj Je innym, a wtedy samo do Ciebie przyjdzie.
Nie ma mnie na GG. Pfft
 
dysko-patia.eu
Apis
To menu nie musi wykorzystywaæ funkcji ".showbanners()."
Zrobi³em niedawno skórkê, w której zachowa³em sobie tê funkcjê dla bannerów a po prostu w theme.php zaincludowa³em DeLuxe Dropdown Menu w poni¿szy sposób:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy
Oczywi¶cie w miejsce "zwyk³ego" menu poziomego.

Demo
Edytowane przez Apis dnia 20.01.2014 09:04:19
Pozdrawiam. Pomog³em? Kliknij "Pomóg³" Wink
---
¯egluga ¶ródl±dowa wczoraj, dzi¶, jutro
 
www.zegluga-rzeczna.pl
tomaLS
Popróbujê Wink
APIS,Zamiast czego mam to wstawiæ, daj mi kod Wink. Ja jestem bardziej zaawansowany w phpbb by przemo, a z PHP-Fusion dopiero zaczynam.
Edytowane przez bogdan dnia 31.12.2012 19:39:27
 
bogdan
Spróbuj liniê ~50:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy

Zmieniæ na kod podany przez Apisa.
Edytowane przez bogdan dnia 16.10.2014 15:47:38
Nie szukaj Szczê¶cia, lecz dawaj Je innym, a wtedy samo do Ciebie przyjdzie.
Nie ma mnie na GG. Pfft
 
dysko-patia.eu
tomaLS
Dziêkujê za pomoc. I teraz jest luks. Grin
Usun±³em sobie z images t± zielon± belkê co zosta³a z menu i nawet ³adnie to wygl±da. http://www.ls-emo...l/news.php
 
Konto ukryte
Super sprawa a powiedz przyjacielu, gdzie podstawiæ w themie Arise aby zamieniæ Twoje menu na wbudowane? forumkredytowe.org
aby zaczyna³o siê w tej ju¿ istniej±cej belce po ikonie Home (domku).

Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy


Mniemam ¿e gdzie¶ w tej czê¶ci:

Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy


Ale gdzie bym nie wstawi³ Twój kod, umieszcza go albo pod ta peln± albo nad ni±. Jednymi slowy chodzi o wstanie dos³ownie w istniej±ce menu zdefioniowane w PA jako poka¿ w górym menu.
Proszê o pomoc, pozdrawiam
 
bogdan
Cze¶æ.
Ta nawigacja jest zdefiniowana w innym pliku - functions.php.
Podmieñ plik functions.php na ten z paczki.
Z ustawianiem chyba sobie poradzisz (nie pytaj jak domek zostawiæ Pfft ).
bogdan doda/a nastpujc plik:
functions_php_fix.zip [876Bajtw / 819 Pobrane]

Edytowane przez bogdan dnia 16.10.2014 15:47:19
Nie szukaj Szczê¶cia, lecz dawaj Je innym, a wtedy samo do Ciebie przyjdzie.
Nie ma mnie na GG. Pfft
 
dysko-patia.eu
Konto ukryte
I ponownie dziêkujê Smile dzia³a super Smile w wolnej chwili obadam zmiany pozycji wygl±du itp Smile jeszcze raz dziêkujê Smile
 
Apis
Napisa³em wprawdzie, ¿e:
Apis napisa³(a):

To menu nie musi wykorzystywaæ funkcji ".showbanners()."...
Ale napotka³em na pewien drobny problem. Otó¿ po zaincludowaniu wtyczki w opisany przeze mnie sposób nie mogê w Panelu Admina zmieniaæ kolejno¶ci pozycji menu pionowego ani kolejno¶ci czy po³o¿enia na stronie paneli (chodzi o przesuwanie kursorem - metod± "drag-and-drop").

Czy kto¶ podpowie jak to "naprawiæ"?
Edytowane przez Apis dnia 19.01.2013 16:22:40
Pozdrawiam. Pomog³em? Kliknij "Pomóg³" Wink
---
¯egluga ¶ródl±dowa wczoraj, dzi¶, jutro
 
www.zegluga-rzeczna.pl
Pieka
Prawdopodobnie k³óc± siê wersje jQuery. Musisz sprawdziæ czego u¿ywa podane menu.
Jestem jaki jestem Smile
 
www.php-fusion.pl
bogdan
Szukaj. Wink
U mnie, z Twoim kodem dzia³a przesuwanie paneli i zmiana po³o¿enie menu.Pfft
Sprawdza³em na tej skórce z postów powy¿ej - AeroLime.
Nie szukaj Szczê¶cia, lecz dawaj Je innym, a wtedy samo do Ciebie przyjdzie.
Nie ma mnie na GG. Pfft
 
dysko-patia.eu
Apis
Znalaz³em. Winien jest ten ³adny rotator bannerów u do³u górnego bloku Demo 1 lub tu u do³u strony Demo 2. Rotator korzysta z jQuery i zapewne k³óc± siê wzajemnie biblioteki - tu uk³on dla Pieki (wyszed³ nawet rym Smile ).

Dumam jak to rozwi±zaæ, bo admin strony bardzo chce mieæ ten rotator i wprawdzie mu nie przeszkadza upo¶ledzenie panelu admina (kolejno¶æ pozycji menu mo¿na zmieniaæ edytuj±c linki - gorzej z po³o¿eniem paneli) ale nie lubiê fuszerki Grin

Jak siê zmêczê - poproszê o radê. Dziêki.

Dodane:
Problem rozwi±zany. Rotator mo¿e dzia³aæ na dowolnej stronie niekoniecznie opartej na PHP-Fusion wiêc ma w kodzie wpisane pobieranie biblioteki jQuery z sieci. Nie korzysta³ z wbudowanej w PHP-Fusion i pobiera³ inna wersjê - st±d konflikt. "Odkomentowa³em" - piêknie dzia³a jedno i drugie (rozwijalne menu i rotator). Czyli "mój" sposób includowania tego menu jest prawid³owy.

Dziêki, @Pieka, za wskazanie tropu - dziêki @Bogdan za zmobilizowanie mnie Grin
Edytowane przez Apis dnia 19.01.2013 15:02:39
Pozdrawiam. Pomog³em? Kliknij "Pomóg³" Wink
---
¯egluga ¶ródl±dowa wczoraj, dzi¶, jutro
 
www.zegluga-rzeczna.pl
misiek123
Witam. W jaki sposób wstawiæ rozwijane menu do tego szablonu: http://themes.ext...php?id=870 ?

Plik theme.php:

Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy
 
bogdan
Mnie ciê¿ko jest to ustawiæ.
Albo belka (tam gdzie jest obecne menu) znika, albo ustawiæ pod ni±, lub nad logiem.
Chyba, ¿e komu¶ siê uda inny sposób znale¼æ.
Nie szukaj Szczê¶cia, lecz dawaj Je innym, a wtedy samo do Ciebie przyjdzie.
Nie ma mnie na GG. Pfft
 
dysko-patia.eu
Arek@w
Witam.
Chcia³em prosiæ o jakie¶ wskazówki jak to rozwi±zaæ.
Mianowicie u¿ywam 2 CMS. Jeden to PHP-Fusion,który jest zainstalowany w katalogu g³ównym.Chcia³bym to menu wstawiæ równie¿ do tego drugiego CMS.
Jako ramka wbudowana,poniewa¿ nie mam pojêcia jak by to inaczej zrobiæ.
Zrobi³em dodatkowy plik,jednak menu wówczas traci swój wygl±d.
Proszê o jak±¶ wskazówki`.

Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy
 
Andrew333
Po zainstalowaniu nie mam w PA -> wtyczki -> "DeLuxe Dropdown Menu"

Ma kto¶ pomys³ czemu?
 
bogdan
Sprawd¼, czy Ci przy przerzucaniu nie zmieni³o wielko¶ci liter folderu "locale".
Nie szukaj Szczê¶cia, lecz dawaj Je innym, a wtedy samo do Ciebie przyjdzie.
Nie ma mnie na GG. Pfft
 
dysko-patia.eu
Andrew333
Sprawdza³em ju¿. Wtyczka dzia³a po wklejeniu kodu do banerów ale nie mogê jej modyfikowaæ z PA bo tam jej nie ma.
 
bogdan
Zrób zrzut z rozwijanego PA wtyczek.
Nie szukaj Szczê¶cia, lecz dawaj Je innym, a wtedy samo do Ciebie przyjdzie.
Nie ma mnie na GG. Pfft
 
dysko-patia.eu
Przejd do forum:
Created by Arox Copyright (C) 2004
Copyright (C) 2004 - 2018 Ekipa PHP-Fusion.pl