ForumCaa strona

Nawigacja

Aktualnie online

Goci online: 3

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 25,375
Najnowszy uytkownik: martyna23

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoZarejestruj si

Odzyskaj haso

Shoutbox

Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

JazOOn
17.05.2023 21:20:44
Wasze zdrowie!

hoopak
06.05.2023 14:23:43
Pierwsze konto w 2005 roku, wiêc mi równie¿ wychodzi pe³noletno¶æ Grin

JazOOn
16.04.2023 22:02:01
krasnal i websrv u mnie ca³y czas na kompie :-) no i nie¶miertelny paj±czek

Szapko
16.04.2023 02:42:07
Kusi mnie troche wróciæ do korzeni i stworzyæ jak±¶ stronê na PF Smile

JazOOn
28.03.2023 20:46:59
uuu, Szapko to najwy¿ej piwo mo¿esz :-)

Pobierz now± wersjê
Pobierz podrêcznik
Zobacz inne oficjalne Supporty
Statystyki supportu
PHP-Fuson PL na Facebooku

RSS

Zobacz temat

 Drukuj temat
Extreme Point System w PF v7
Sony
Witam,
od pewnego czasu meczê siê z przystosowaniem wtyczki EPS z tego tematu: http://www.php-fu...post_92826 dla PF v7.

Obecnie zajmuje siê edycj± plików forum, aby wtyczka nalicza³a punkty za napisane posty. :-P

Doda³em nowe pola do bazy danych:

Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy PHP


W maincore.php umie¶ci³em to:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy PHP


W pliku forum/options.php za lini± 74 doda³em:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy PHP


W pliku forum/postedit.php pod lini± 107 doda³em:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy PHP

Plik forum/postnewthread.php po linii 117 doda³em:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy PHP

forum/postreply.php po linii 66 dodane:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy PHP

forum/viewforum.php po linii 90:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy PHP

Oraz forum\viewthread.php po linii 108:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy PHP


Wszystko edytowane na ¶wie¿ej instalacje. I jako tako dzia³a. ;-) Punkty s± naliczane... Ale przy kasowaniu postów hurtowo tzn. za pomoc± checkboxa, punkty nie s± poprawnie odejmowane. Np. je¶li u¿ytkownik napisze trzy posty w jednym temacie i moderator zaznaczy je do usuniêcia to te trzy posty zostan± poprawnie usuniête z licznika postów, lecz punktów odejmie tylko jeden. :-/

Gdzie¶ jest chyba b³±d w pliku viewthread.php, ale nie mam pojêcia w którym miejscu...
Proszê o pomoc. ;-)
Edytowane przez Sony dnia 10.11.2008 22:15:52
 
piter555
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy

Gdzie trzeba to wkleiæ?
 
Pieka
piter555 napisa³/a:
..Gdzie trzeba to wkleiæ?

Dodatkowa strona + podglad (bez zapisu!).
Jestem jaki jestem Smile
 
www.php-fusion.pl
bartek124
Linie 105-111, plik viewthread.php:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy


My¶lê, ¿e w tej pêtli da siê wykonaæ odejmowanie punktów :) Popróbuj co¶ jak masz czas.

Pozdro!
userbar_bartek124_net.png mw.gif Nie pomagam na komunikatorach oraz PW!
 
www.bartek124.net
piter555
Ehh mi co¶ nie dzia³a. Móg³by kto¶ zapodaæ paczkê z gotowymi plikami? Z góry dziêkuje.
 
bartek124
Nie dzia³a czy nawet nie spróbowa³e¶ poprawnie zmodyfikowaæ?
userbar_bartek124_net.png mw.gif Nie pomagam na komunikatorach oraz PW!
 
www.bartek124.net
piter555
bartek124 napisa³/a:
Nie dzia³a czy nawet nie spróbowa³e¶ poprawnie zmodyfikowaæ?

Pewnie, ¿e modyfikowa³em. Ja najpierw próbujê, a potem narzekam Grin Niestety mi nie dzia³a. Na dobór z³ego jeszcze mi kopie zapasowe edytowanych plików skasowa³o, przez co mam b³êdy z pdWarning. Wink pozdro
 
Mikolak
Da kto¶ te gotowe pliki w takim razie?
Próbowa³em wiele razy, i nic, wci±¿ b³êdy, za ka¿dym razem inne.
 
Kinimodek
A jak mam edytowaæ plik submissions.php (lub inny...), tak, aby za dodawane materia³y (news, artyku³, link, zdjêcie) równie¿ system przyznawa³ punkty u¿ytkownikom?
Na chwilê obecn± mój EPS prawid³owo przyznaje punkty tylko za shoutbox oraz forum...
Edytowane przez Kinimodek dnia 03.08.2009 17:53:26
stronghold_banner.jpg

portfolio2.jpg
|Tworzenie layout'ów, ciêcie layout'ów, kodowanie layout'ów|
 
http://www.stronghold.unl.pl
Glazio
Sony napisa³/a:

Wszystko edytowane na ¶wie¿ej instalacje. I jako tako dzia³a. ;-) Punkty s± naliczane... Ale przy kasowaniu postów hurtowo tzn. za pomoc± checkboxa, punkty nie s± poprawnie odejmowane. Np. je¶li u¿ytkownik napisze trzy posty w jednym temacie i moderator zaznaczy je do usuniêcia to te trzy posty zostan± poprawnie usuniête z licznika postów, lecz punktów odejmie tylko jeden. :-/

Gdzie¶ jest chyba b³±d w pliku viewthread.php, ale nie mam pojêcia w którym miejscu...
Proszê o pomoc. ;-)
Mam pytanie jaki kod wstawiæ, ¿eby odejmowa³o punkty hurtowo a nie tylko 1. Bo kombinowa³em i nic nie wykombinowa³em. Bêdê wdziêczny za odpowied¼
 
kefirek
W za³±czniku daje przystosowan± przez siebie wersje.

Liczy pkt za dodany news, artyku³, link, post na forum i posty w shoutbox
Prawid³owo tak¿e odejmuje pkt za usuniête posty.

Dodatkowo panel najaktywniejsi:
images40.fotosik.pl/225/a086030958006bfb.jpg

Instalacja:
  1. Wrzucamy pliki z za³±cznika do odpowiednich folderów.
  2. Odpalamy plik eps_install.php.
  3. Po instalacji usuwamy plik eps_install.php.

W³±czamy panel o nazwie top_user_panel oraz mo¿emy w³±czyæ pole profilu wy¶wietlaj±ce liczbê punkt w profilu i rangê.

I to na tyle zarz±dzanie odbywa siê w panelu admina > zarz±dzanie u¿ytkownikami.
Edytowane przez kefirek dnia 20.11.2010 13:36:11
 
pawelkd1000
Dziêki kefirek. Dobra robota.
 
ku3ba1
Super wtyczka! Móg³by kto¶ jeszcze stworzyc dodatkowe pole w profilu gdzie pisa³oby ile user ma punktów?
Edytowane przez khaman dnia 22.11.2009 19:42:22
 
Krzysiek1312
Kapitalnie, a jest tam funkcja, aby daæ punkty bez okazji, a nie za post w SB czy na forum ?
 
kefirek
ku3ba1 napisa³/a:
super wtyczka! móg³by kto¶ jeszcze stworzyc dodatkowe pole w profilu gdzie pisa³oby ile user ma punktów?

Pliki s± w temcie http://www.php-fu...d_id=27476

Krzysiek1312 napisa³/a:
Kapitalnie, a jest tam funkcja, aby daæ punkty bez okazji, a nie za post w SB czy na forum?

No przecie¿ masz w zarz±dzaniu punktami pole nagroda gdzie wpisujesz dodatkowe punkty.
Edytowane przez kefirek dnia 23.11.2009 14:05:53
 
Borek
Ja pliki z folderu Forum mam przerobiony na swój u¿ytek i nie chce straciæ przez podmianê tego co mam. Móg³by mi kto¶ powiedzieæ gdzie i co wkleiæ? Z góry dziêkujêSmile
 
www.ddadc.com.pl
Bochen
No próbuje, ale co¶ na forum i SB nie chce dodawaæ. Na forum napisa³em posta i nic, ale jak go usun±³em to pkt zabra³o i to w wiêkszej ilo¶ci :P G³ównie u¿ywaæ bêdê tego do dodawania rêcznie pkt userom, ale no chcia³bym by to dzia³a³o jednak na przysz³o¶æ, a sam te¿ mam po modyfikowane pliki SB i od forum.
Edytowane przez Bochen dnia 23.11.2009 12:21:29
Prawdziwy mê¿czyzna nie je miodu, prawdziwy mê¿czyzna ¿uje pszczo³y!
 
www.webstudio.sdgp.pl
Bochen
Hmm mo¿e kto¶ by pokusi³ siê okomentarzowaæ dodane lub zmienione rzeczy? Wtedy ³atwiej by by³o sobie wzi±æ i dostosowaæ dla siebie, bo ja co¶ musia³em przeoczyæ w takim razie skoro nie dzia³a Smile
Prawdziwy mê¿czyzna nie je miodu, prawdziwy mê¿czyzna ¿uje pszczo³y!
 
www.webstudio.sdgp.pl
kefirek
Pliki z mojego za³±cznika dzia³aj± poprawnie na STADARDOWYM forum i STADARDOWYM shoutbox
 
Borek
Po instalacji wyskoczy³ mi b³êdy:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy


Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy


Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy


Podmini³em plik panels.php, ale to nic nie da³o.:(

Pojawi³ siê tak¿e b³±d po dodaniu pola profilu:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy

Edytowane przez Borek dnia 23.11.2009 17:42:19
 
www.ddadc.com.pl
Przejd do forum:
Created by Arox Copyright (C) 2004
Copyright (C) 2004 - 2018 Ekipa PHP-Fusion.pl