ForumCaa strona

Nawigacja

Aktualnie online

Goci online: 11

Uytkownikw online: 1
Pieka

cznie uytkownikw: 25,375
Najnowszy uytkownik: martyna23

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoZarejestruj si

Odzyskaj haso

Shoutbox

Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

JazOOn
17.05.2023 21:20:44
Wasze zdrowie!

hoopak
06.05.2023 14:23:43
Pierwsze konto w 2005 roku, wiêc mi równie¿ wychodzi pe³noletno¶æ Grin

JazOOn
16.04.2023 22:02:01
krasnal i websrv u mnie ca³y czas na kompie :-) no i nie¶miertelny paj±czek

Szapko
16.04.2023 02:42:07
Kusi mnie troche wróciæ do korzeni i stworzyæ jak±¶ stronê na PF Smile

JazOOn
28.03.2023 20:46:59
uuu, Szapko to najwy¿ej piwo mo¿esz :-)

Pobierz now± wersjê
Pobierz podrêcznik
Zobacz inne oficjalne Supporty
Statystyki supportu
PHP-Fuson PL na Facebooku

RSS

Zobacz temat

 Drukuj temat
fusionBoard 4.x PL
zezol
Przedstawiam spolszczony opis nowej modyfikacji forum dla PHP-Fusion v7 - fusionBoard 4.02 wraz z moim t³umaczeniem.

php-invent.com/images/fb4s.gif
fusionBoard 4.01
php-Invent team
http://www.php-in...

Developer: SoBeNoFear (Ian Unruh)


Opis

fusionBoard 4 jest ogromnym wzmocnieniem dla standardowego forum Fusion'a v7.
Ta aktualizacja forum mo¿e konkurowaæ z wiêkszymi, bardziej z³o¿onymi forami bez rezygnacji z lekkich w³a¶ciwo¶ci - dlatego w³a¶nie lubimy PHP-Fusion.

Jest ca³kowicie konfigurowalne poprzez panel administratora, pozwalaj±ce na w³±czenie/wy³±czenie wszelkich funkcji w ca³ym pakiecie.

O projekcie

Nigdy nie my¶la³em, ¿e fB4 mog³oby byæ tak d¿ym projektem. Ostatnie 5 tygodni mojego ¿ycia po¶wiêci³em temu projektowi i tym, ¿e on sam jest napêdzany przez spo³eczno¶æ.

W 99% zrealizowa³em pomys³y u¿ytkowników, wiêc je¶li s±dzisz, ¿e co¶ bêdzie pasowa³o do projektu fB4, skontaktuj siê ze mn± lub poprzez forum na phpInvent...

Chcia³bym powiedzieæ, ¿e mam wiele uznania dla moich kolegów na phpInvent;
willy888, Fangree_Craig, and Daywalker for starters.

S±dzê, ¿e bez nich, by³bym daleko od tego projektu.

Cechy

> Panel czatu w AJAX'ie (Powi±zany z shoutbox'em)
> System osttrze¿eñ
> Etykiety u¿ytkowników w postach/panelu ostatnich aktywnych tematów/profilu (oparte na ustawieniach)
> "Tryb niewidoczny" dla administratorów i wy¿ej
> £±czenie/Dyielenie tematów
> System znajomych
> Galeria awatarów
> Ulepszone grupy u¿ytkowników (grupa dostaje w³asn± sekcjê komentarzy)
>> Grupy mog± mieæ lidera, który ma prawa do zarz±dzania ni±.
>> Grupy mog± byæ publiczne (ka¿dy mo¿e do³±czyæ), dostêpne po zezwoleniu (lider/moderator musi zatwierdziæ pro¶bê), lub tylko na zaproszenie (idtniej±cy cz³onek mo¿e tylko zapraszaæ)
>> Pro¶by u¿ytkowników o do³±cznie do grupy/Wysy³anie do u¿ytkowników zaproszenia do grupy
> Panel u¿ytkownika / Nawigacja stylu vB
> Opcja nie pokazywania informacji o edycji posta dla moderatorów i wy¿ej
> Poka¿/ukryj kategorie na stronie g³ównej forum poprzez JS
> Zak³adki spo³eczno¶ciowe (dodawanie linku do Digg/Facebook/itd.)
> Online/offline status
> Opcja dla wy¶wietlania dzisiejszych urodzin lub w tym miesi±cu
> "Ukryj informacjê o edycji" - opcja w edycji posta
> Zwijane kategorie forum
> Lista ignorowanych (pozwala u¿ytkownikom "blokowaæ" innych przez siebie)

Plus wszystkie (ulepszone) funkcje z alpha1/alpha2:

> Ikony forum
> Blokowanie kilku tematów naraz
> Statystyki forum
> Powód edycji
> Dodawanie klilku za³±czników
> Wbudowane sprawdzanie pisowni
> Tytu³y u¿ytkowników
> Wygl±d tematu z vBulletin / mieszany Fusion & vB / Fusion
> Podkategorie for
> Lepsze ikony rang na forum
> Mo¿liwo¶æ zmiany "Poka¿ mój podpis w po¶cie" w trakcie dodawania odpowiedzi
> Ulepszony panel "Ostatnie aktywne tematy" (przewijanie, itp.)
> Licznik pobierañ za³±czników
> Podgl±d tematu po wskazaniu mysz±
> Pe³na kontrola administracyjna
> Czas dodania dla postów/for/strony g³ównej forum/najnowszych postów
> Nagrody
> Automatyczne przekierowanie po dodaniu odpowiedzi
> ¦ledzenie w±tku w "Szybkiej odpowiedzi"
> Sortowanie postów w temacioe wg czasu/popularno¶ci/odpowiedzi
> Regulamin forum
> Og³oszenia
> Etykiety u¿ytkowników
> Ulepszone statystyki forum
> Oceny postów u¿ytkownika (dziêkujê, zabawna, pozytywna, itp.)
> Ikony postów
> Powiadomienia o postach na forum

Aktualizacja z 4.00/4.01

Wgraj wszystkie pliki z foldera "php-files" na serwer do katalogu g³ównego witryny.

Nastêpnie, otwórz przegl±darkê i przejd¼ do adresu http://twojastron...stall.php, i wybierz opcjê "Update from 4.0/4.01".

Gotowe!

Pobierz:

> W za³±czniku zamieszczam w pe³ni spolszczon± wersjê dla ISO oraz UTF-8.

Oficjalny temat: LINK

Link do tematu na PHP-Fusion.co.uk: LINK

//Zmieni³em nazwê tematu, by by³a uniwersalna dla ka¿dej kolejnej podwersji Fusionboarda4 - jantom
zezol doda/a nastpujc plik:
fb402.rar [383.73kB / 2240 Pobrane]

Edytowane przez zezol dnia 05.10.2008 23:19:54
 
proton
Jedna z ciekawszych modyfikacji do v7 ju¿ jest teraz tylko czekaæ na wersje stabiln± PF v7.
 
http://www.mortek.pl
minolone
Witam. Zainstalowalem wlasnie php-fusion v7 ale mam problem przy instalacji fusionboard niby wszystko jest ok, skopiowalem pliki, zainstalowalem wtyczke, gdy mam przejsc na strone z instalacja tez sie pokazuje ale gdy klikne juz na instal dostaje oto taki komunikat:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy

A co jest najlepsze to w naglowku pokazuje mi sie:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy

Chyba ze po prostu to nie zostalo zmienione, pozdrawiam minolone.
Edytowane przez Pieka dnia 13.08.2008 10:27:20
 
bartek124
Locale utf-8 do poprawy. Piszesz w utf-8 a kodujesz plik w ansi - tak nie mo¿na Wink.
userbar_bartek124_net.png mw.gif Nie pomagam na komunikatorach oraz PW!
 
www.bartek124.net
zezol
Dziêki Bartek za "podprowadzenie" b³êdu Smile. Teraz powinno byæ dobrze, albo mój Notepad++ jest jaki¶ nieformatowy Pfft.
 
Konto ukryte
Na php-invent jest ju¿ dostêpna wersja Beta 1. Polskie t³umaczenie z alfy 2 dzia³a, ale jest niekompletne (np. w administracji wtyczk± dosz³y nowe opcje).
 
zezol
Wiem o tym dobrze od dnia wyj¶cia nowej wersji. Pierwszego posta zaktualizujê dopiero w ¶rodê/czwartek, bo wtedy przyjdzie mi zamówiona myszka Smile. A aktualizacja ca³ego posta, a przede wszystkim wgranie tego na localu i t³umaczenie nowych rzeczy nie by³oby zbyt komfortowe z u¿yciem samej klawiatury Wink.

Do tego czasu mo¿ecie zaczekaæ z aktualizacj± albo mieæ po prostu betê1 z wersj± angielsk±.

Pozdrawiam
 
pasta20
Pojawi³a siê ju¿ beta C1, ciekawe kiedy bêdzie wersja stabilna Grin Zawsze chcia³em mieæ forum takie jak przemo poniewa¿ w jednym po¶cie mo¿na za³±czaæ kilka za³±czników. Bardzo lubiê fusiona bo jest prosty w modyfikacji du¿o mo¿na w nim zdzia³aæ, wersja 7 jest cool poniewa¿ jest modyfikacja forum. Czego chcieæ wiêcej.

Pozdrawiam Smile
Edytowane przez Pieka dnia 08.09.2008 18:45:48
 
kotroniusz
Zdaje siê, ¿e zapowiadaj± alfê wersji 5 na po³owê pa¼dziernika: http://www.php-fu...ost_126239 na forum i strona w budowie: http://www.php-in.../index.php
Edytowane przez Pieka dnia 09.09.2008 09:18:15
 
www.progresor.radom.pl
Hanys997
Przegl±daj±c temat który poda³ u¿ytkownik kotroniusz muszê przyznaæ ¿e robi siê naprawdê rewelacyjna modyfikacja Smile Wydaje mi siê ¿e du¿o osób porzuci phpbb przemo etc. na rzecz FB. Jak dla mnie modyfikacja bardzo wypa¶na.
Pozdrawiam Hanys !
 
www.model-klub.pl
pasta20
Dobra a jak kto¶ mia³ fusionboard 4.0 stable EN to tylko podmieniæ pliczki bez rzadnej aktualizacji bazy ??
Pozdrawiam
 
arturg
Hanys997 masz racjê , ta modyfikacja jest ju¿ na tyle spora ¿e w zupe³no¶ci wystarcza i nie trzeba stosowaæ na³adowanego pierdó³kami forum. Ja rezygnuje z phpbb3 na rzecz v7 - fB4
 
http://www.wedkarze.info
bartek124
pasta20 napisa³/a:
Dobra a jak kto¶ mia³ fusionboard 4.0 stable EN to tylko podmieniæ pliczki bez rzadnej aktualizacji bazy ??
Pozdrawiam


Tak, raczej tak, zobacz do changelog.
userbar_bartek124_net.png mw.gif Nie pomagam na komunikatorach oraz PW!
 
www.bartek124.net
Hanys997
arturg napisa³/a:
Hanys997 masz racjê , ta modyfikacja jest ju¿ na tyle spora ¿e w zupe³no¶ci wystarcza i nie trzeba stosowaæ na³adowanego pierdó³kami forum. Ja rezygnuje z phpbb3 na rzecz v7 - fB4


Ja ca³y czas rozwa¿am migracjê z phpbb na FB, nie mogê podj±æ ostatecznej decyzji ;/ Ale bêdzie chyba trzeba w koñcu Smile

P.S. Jak chcesz siê migrowaæ na FB to zrób to w tym momencie kiedy jeszcze stoisz na EF Smile Bo pó¼niej to ju¿ kaplica...
Edytowane przez Hanys997 dnia 24.09.2008 21:25:08
Pozdrawiam Hanys !
 
www.model-klub.pl
arturg
No tak ale to nie takie proste Wink
 
http://www.wedkarze.info
Hanys997
Akurat konwersja postów,tematów,userów,pw (czyt. ca³o¶ci forum) do PF to jest w zale¿no¶ci od wielko¶ci forum od 1 minuty do 5 max Smile Kilka klikniêæ.
Pozdrawiam Hanys !
 
www.model-klub.pl
arturg
Tak ale mi chodzi³o o powrót z phpbb3 na phpbb2 Wink A z tego co siê doczyta³em to nie takie proste Wink

P.S. Tym bardziej z polskim wsparciem phpbb3 Wink
Edytowane przez arturg dnia 24.09.2008 21:49:00
 
http://www.wedkarze.info
kotroniusz
Jedna rzecz jest dziwna: u¿ytkownicy aktywni w ci±gu ostatnich 15 minut - sztuk 34 imiennie plus kilkadziesi±t adresów IP. U¿ytkownicy, którzy odwiedzili forum dzisiaj - 25 sztuk imiennie, niekoniecznie siê pokrywaj± i na pewno w innej kolejno¶ci. W oryginalnym angielskim te¿ by³y te same teksty, last 15 minutes i today. Trochê to dziwne, czy to pierwsze nie powinno byæ aktywni w ci±gu 15 dni?
 
www.progresor.radom.pl
Hanys997
arturg napisa³/a:
Tak ale mi chodzi³o o powrót z phpbb3 na phpbb2 Wink A z tego co siê doczyta³em to nie takie proste Wink

P.S. Tym bardziej z polskim wsparciem phpbb3 Wink


Generalnie konwerter phpbb3 do phpbb2 jest ca³kowicie bez obs³ugowy , wiêc nie powinny wyst±piæ problemy... Ale ró¿nie to bywa.
Pozdrawiam Hanys !
 
www.model-klub.pl
pasta20
Witam ja mam takie pytanko bo u mnie na forum miêdzy nazwami mam dziwne znaczki :/
pasta20.pl » UZ » II rok
to t' niewiem sk±d siê wzie³o Sad w kategoriach niemam takiego czego¶ tylko na stronie :/
 
Przejd do forum:
Created by Arox Copyright (C) 2004
Copyright (C) 2004 - 2018 Ekipa PHP-Fusion.pl