ForumCaa strona

Nawigacja

Aktualnie online

Goci online: 3

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 25,375
Najnowszy uytkownik: martyna23

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoZarejestruj si

Odzyskaj haso

Shoutbox

Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

JazOOn
17.05.2023 21:20:44
Wasze zdrowie!

hoopak
06.05.2023 14:23:43
Pierwsze konto w 2005 roku, wiêc mi równie¿ wychodzi pe³noletno¶æ Grin

JazOOn
16.04.2023 22:02:01
krasnal i websrv u mnie ca³y czas na kompie :-) no i nie¶miertelny paj±czek

Szapko
16.04.2023 02:42:07
Kusi mnie troche wróciæ do korzeni i stworzyæ jak±¶ stronê na PF Smile

JazOOn
28.03.2023 20:46:59
uuu, Szapko to najwy¿ej piwo mo¿esz :-)

Pobierz now± wersjê
Pobierz podrêcznik
Zobacz inne oficjalne Supporty
Statystyki supportu
PHP-Fuson PL na Facebooku

RSS

Zobacz temat

 Drukuj temat
Przenoszenie strony na inny serwer
Pieka
Ma³y poradnik przenoszenia strony na inny serwer:

1. Kopiujemy wszystkie pliki PHP-Fusion ze starego serwera.
2. Eksportujemy bazê starej strony z poziomu phpMyAdmina.
3. Umieszczamy skopiowane pliki na nowym serwerze.
4. Importujemy do uprzednio za³o¿onej nowej bazy, kopiê starej bazy.
5. Edytujemy plik config.php i wpisujemy odpowiednie dane nowej bazy.
6. Sprawdzamy i w razie potrzeby poprawiamy chmody plików i katalogów.

Odpalamy stronê.
Jestem jaki jestem Smile
 
www.php-fusion.pl
sp8ufw
Witam!

A czy mogê przenie¶æ php-fusion 6 z jednego serwera na nowy z zainstalowan± ju¿ czyst± 7-k±?
Czy jedynym sposobem by³oby przeniesienie bie¿±cej wersji i update do 7.

Z góry dziêkujê za informacjê.
 
khaman
Je¶li to maj± byæ osobne strony to tak. Upgrade v7 z tego co wiem wymaga wgrania plików v7 po upgradzie sql na wersji v6:
http://www.php-fu...d_id=21214

Upgrade mozesz zrobiæ na starym serwerze i przenie¶æ.
Edytowane przez khaman dnia 14.11.2008 11:12:48
Posty pomocne oznaczaj jako pomóg³help.png Nie pomagam na PW/GG | Brak stopki = brak pomocy
 
sp8ufw
No tak, w sumie na jedno wychodzi, czy przeniosê i zrobiê update, czy w drug± stronê.
 
casteam123
Przenios³em stronê z serwera yoyo.pl na za.pl (ósemka.pl) zrobi³em wszystko dok³adnie jak poda³ Pieka. Baza siê przenios³a, wszystkie dane s±, ale jest problem z polskimi literkami tyle, ¿e nie wszêdzie...
2 pierwsze foty to yoyo.pl 2 nastêpne to za.pl Jak rozwi±zaæ ten problem?
img20.imageshack.us/img20/1007/85788909ry2.th.jpgimg20.imageshack.us/images/thpix.gif
img20.imageshack.us/img20/7051/95129084ud6.th.jpgimg20.imageshack.us/images/thpix.gif[/<br />
<br />
[URL=http://img511.imageshack.us/my.php?image=76363620vq8.jpg][IMG]http://img511.imageshack.us/img511/179/76363620vq8.th.jpgimg511.imageshack.us/images/thpix.gif
img508.imageshack.us/img508/4634/15009185rj5.th.jpg
 
Pieka
Zmieniales cos w bazie przed wykonaniem importu?
Jestem jaki jestem Smile
 
www.php-fusion.pl
casteam123
Nic nie edytowalem tak jak exportowalem odrazu importowalem na drugim serwerze
Edytowane przez bartek124 dnia 19.11.2008 15:27:40
 
bartek124
Wyeksportuj bazê z poziomu Panelu Administratora, z PHPMyAdmin zawsze s± jakie¶ problemy z kodowaniem. Ewentualnie wyeksportuj przez PHPMyAdmin, ale nie do postaci pliku, tylko tekstu, a nastêpnie wklej go w polu Zapytanie SQL na nowym hostingu (PHPMyAdmin).
userbar_bartek124_net.png mw.gif Nie pomagam na komunikatorach oraz PW!
 
www.bartek124.net
Pieka
Jakie masz kodowanie w bazie, podaj prosze. Po tej informacji bede mogl napisac cos wiecej.

Mozesz tez zastoswac rozwiazanie szybsze, ktore jest dla jednych zbawienne i ostateczne, a dla drugich jedynie dorazne. Mam na mysli edycje pliku maincore.php i dodanie wpisu wymuszajacego odpowiednie kodowanie.
W tym celu edytuj plik maincore.php, znajdz (linia ~71):
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy PHP

i wstaw pod:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy PHP

lub:
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy PHP

Nie znam serwera, wiec sam musisz sprawdzic wlasciwe. Za kazdym razem odswiez strone (F5) po zapisaniu pliku.
Jestem jaki jestem Smile
 
www.php-fusion.pl
casteam123
Pomóg³ sposób z latin1 dziêki wielkie
Edytowane przez ICEK dnia 19.11.2008 18:38:47
 
Kubir
Mi niestety oba sposoby nie pomog³y.
Kopie bazê danych mam zapisan± z tak± linijk±:
Pobierz kod rdowy  GeSHi: PHP
  1. DEFAULT CHARSET=latin1
Zinterpretowano w sekund: 0.029, wykorzystano GeSHi 1.0.8.10

Tabela g³ówna (przy podgl±dzie w phpMyAdmin) ma ustawione kodowanie na latin2_general_ci.
Natomiast tabela która by³a automatycznie dodana: information_schema ma kodowanie utf8_general_ci.
W rekordach odpowiadaj±cych za posty widaæ ¿e maj± kodowanie latin1_swedish_ci.
Sk±d powsta³y te rozbie¿no¶ci? I jak teraz naprawiæ kodowanie, aby zaczê³y wy¶wietlaæ siê polskie znaki.


Problem pojawi³ siê po przeniesieniu kopi bazy danych na inny serwer(kopia zrobiona przez PA, wczytana przez phpMyAdmin).

Adres strony: www.hsmusical.pl
 
Pieka
Usun te linie z kazdej tabeli w pliku kopii, a nastepnie zaimportuj. Twoje domyslne kodowanie zdefiniowane w pliku kopii, wymusza kodowanie w bazie i stad zapewne Twoje problemy z kodowaniem tresci strony.
Jestem jaki jestem Smile
 
www.php-fusion.pl
Kubir
Nie mogê wczytaæ kopi bazy, poniewa¿ jest ona ju¿ mocno nieaktualna.
Uda³o mi siê naprawiæ do takiej sytuacji w której nowe posty s± ju¿ pisane poprawnie, nadal pozostaje problem z poprzednimi postami/newsami itp.
 
Pieka
Kubir napisa³/a:
Nie mogê wczytaæ kopi bazy, poniewa¿ jest ona ju¿ mocno nieaktualna.
Uda³o mi siê naprawiæ do takiej sytuacji w której nowe posty s± ju¿ pisane poprawnie, nadal pozostaje problem z poprzednimi postami/newsami itp.

W takim razie nic juz z tym nie zrobisz. Zle zaimportowales kopie bazy.
Jestem jaki jestem Smile
 
www.php-fusion.pl
Kubir
Czyli aby wszystko by³o ok (³±cznie ze starymi danymi), musia³bym zaimportowaæ bazê od nowa z usuniêciem linii odpowiadaj±cej za kodowanie
Pobierz kod rdowy  GeSHi: PHP
  1. ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=14 DEFAULT CHARSET=latin1;
Zinterpretowano w sekund: 0.031, wykorzystano GeSHi 1.0.8.10
(usun±æ nalezy ca³± tak± liniê czy tylko jej fragment?). Nale¿y takie linie usuwaæ za ka¿dym importem bazy mimo ¿e PHP-Fusion 7 doda³ je automatycznie przy eksporcie, czy tylko przy niektórych serwerach? (obecnie korzystam z home.pl) Mam te¿ pytanie czy gdybym zdecydowa³ siê na wczytanie kolejny raz bazy danych to czy wtedy zmiana w pliku maincore.php by³a by konieczna?
 
Pieka
Obecna baza ma zapewne uszkodzone kodowanie (znaki zapytania w bazie), o czym swiadczy fakt poprawnosci nowych newsow. Musialbys wykonac to w starej kopii i wlasnie te zaimportowac. Obecna sie do tego nie nadaje. Teoretyzuje, wiec nie musisz mi wierzyc. Najlepiej byloby sprawdzic to w praktyce. Ale jak widze, masz obawy.
Zasadniczo przy poprawnym kodowaniu bazy, nie ma potrzeby dokonywania jakichkolwiek zmian w maincore.php.
Jestem jaki jestem Smile
 
www.php-fusion.pl
Kubir
Wczyta³em t± star± bazê (z pousuwanymi liniami kodu z deklaracjami kodowania) teraz wszystko jest ju¿ ok, dziêkuje za pomoc.
 
isnard
Witam, mam problem z przeniesieniem strony na serwer tripod.lycos.co.uk. Robi³em wszystko zgodnie z podanymi instrukcjami powy¿ej, wszystkie pliki php fusion s± skopiowane na serwer wraz z zawarto¶ci± strony(zdjêcia, pliki itd.). Z konfiguracja pliku config tez nie ma problemu. Problem siê pojawia z przeniesieniem bazy danych, kopia bazy danych nie jest przyjmowana przez serwer, komunikat pojawiaj±cy siê czasami to "Query was empty", robi³em kopie bazy danych z panelu phpmyadmin jak równie¿ z poziomu strony, w obydwu przypadkach to samo, próbowa³em wrzuciæ zarówno plik tekstowy oraz ten sam spakowany. Wkleja³em równie¿ zawarto¶æ pliku tekstowego kopii bazy do okienka "Run SQL query/queries on database" i nic z tego. Podejrzewam ¿e wina le¿y po mojej stronie albo w kopiowaniu bazy danych albo w nieprawid³owej obs³udze phpmyadmin na Lycosie (serwerze docelowym), proszê o jak±¶ podpowied¼. Je¿eli jest problem z hostingiem, to mo¿e kto¶ zna dobry darmowy hosting w UK? Pozdrawiam.
Edytowane przez hoopak dnia 03.12.2008 15:30:53
 
khaman
Jakby¶ poszpera³ w wyszukiwarce to z Lycosem by³y jakie¶ problemy. A po co ci koniecznie w UK? Dobre darmowe te¿ masz u nas (np: unl.pl).
Posty pomocne oznaczaj jako pomóg³help.png Nie pomagam na PW/GG | Brak stopki = brak pomocy
 
isnard
Witam!
Przenios³em stronê z 000webhost.com na funpic.de zgodnie z wszelkimi zasadami, jednak wyst±pi³ problem z kodowaniem polskich znaków, próbowa³em wszelkich mo¿liwo¶ci, kilka krotnie exportowa³em bazê wszystkimi sposobami, zmieni³em równie¿ wpis w maincore :
Pobierz kod rdowy  Rozwi Kod rdowy

wpisuj±c wszystkie NAMES po kolei i nic.
W koñcu podejrzewam ¿e znalaz³em b³±d tylko nie potrafie sobie z nim poradziæ, otó¿ przy próbie exportu do pliku tekstowego zauwa¿y³em ¿e baza jest exportowana ju¿ z "krzaczkami", tak chyba nie powinno byæ, próbowa³em to zwalczyæ ale kolejne próby exportu bez zmian. Zmienia³em kodowania w PHPMyadmin,zmieni³em nawet jêzyk menu !?:) doda³em te¿ linijke do maincore z wszelkimi mo¿liwo¶ciami i nic, eksportowana baza jest z krzakami ale dziêki tym kombinacjom odkry³em kolejn± ciekaw± rzecz, ¿e strona jest kodowana w latin1 (przy innych s± krzaki na stronie), a w tabelach widoczne jest kodowanie utf8 przy kilku tylko jest latin1 i latin2 a w wyeksportowanej bazie widac utf8_polish_ci, hmm chcia³by mi kto¶ pomóc? Z góry dziêki;)
 
Przejd do forum:
Created by Arox Copyright (C) 2004
Copyright (C) 2004 - 2018 Ekipa PHP-Fusion.pl